تاریخ ارسال 1397/2/8 00:12

برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات در خانه فرهنگ دیجیتال تیران


برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات در خانه فرهنگ دیجیتال تیران

دسته بندی: فرهنگی /

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات شامل برنامه نویسی، آشنایی با رایانه، فتوشاپ و طراحی صفحات کتاب در خانه فرهنگ دیجیتال امام حسن مجتبی(ع)تیران برگزار می شود.

این دوره های آموزشی فرصت خوبی برای رشد استعدادها و توانمندی های افراد فعال در این حوزه است تا اینکه با بکارگیری توان شخصی و دانش و مهارت در رشته خود بستر اشتغال و فعالیت را در جامعه برای خود فراهم سازند.

شایان ذکر است افراد توانمند قادر به ایجاد فرصت شغلی برای خود در آینده خواهند بود.